HANDELSBETINGELSER

Omfang

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb i Silica Nordic ApS Webshop. Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan handle i Silica Nordic ApS Webshop til levering i Danmark, dog undtaget til ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-brofaste øer kan ske efter særskilt aftale, kontakt os på kontakt@silicanordic.dk.

Priser for varer

Prisen for en vare er angivet ud for varen på hjemmesiden. Prisen er angivet inklusive moms og eksklusive fragt og gebyrer. Det er varens pris på købstidspunktet, som kunden skal betale. Priserne på varerne i Silica Nordic ApS Webshop følger priserne i Silica Nordic ApS’s butik, dog kan der forekomme prisforskelle i forbindelse med kampagner, restmarked etc.

Forsendelse/transport

Silica Nordic ApS Webshop bestemmer forsendelses-/transportmåden, hvilket blandt andet kan være aktuelt ved porøse varer og/eller porøs produktemballage. Bemærk at din ordre kan blive leveret af flere fragtfirmaer, alt afhængig af hvilke varer du har bestilt. Har du brug for at vide, hvilket fragtfirma vi anvender, kan du kontakte vores butik. Leveringstiden er 1-3 hverdage. Leveringstiden er dog 2-3 uger ved køb af ovne og maskiner. Stykgods-/pallegods-leveringer sker til fortovskant. Kunden skal selv bortskaffe forsendelsesemballagen. Silica Nordic ApS Webshop tager forbehold for, at de fysiske forhold ved og på leveringsstedet skal kunne muliggøre levering som forudsat. Det er chaufføren, der afgør, om underlaget er tilstrækkeligt kørefast og egnet til afsætning. Chaufføren har ikke mulighed for at bære varer op i lejligheder. Dette er kundens ansvar. For alle ordrer gælder, at levering som udgangspunkt sker på hverdage inden for tidsrummet kl. 08.00 – 16.00. Hvis det i ordren oplyste telefonnummer er et mobilnummer, og hvis forsendelsen er en postpakke, så sender Post Danmark en SMS til det pågældende mobilnummer, når Post Danmark har klargjort postpakken til forsendelse. Denne SMS-service er gratis.

Afhentning

Kunden kan ved bestillingen vælge “afhentning”, som derefter kan foretages i Silica Nordic ApS butik. Silica Nordic ApS Webshop sender en e-mail til kunden, når varen er “klar til afhentning”, hvorefter Silica Nordic ApS Webshop trækker betalingen for købesummen på kundens konto. Dog er der forudbetaling ved specialfremstillede varer. Ved afhentningen skal kunden fremvise e-mail-bekræftelsen fra Silica Nordic ApS Webshop samt gyldig billedlegitimation. Varer bestilt til afhentning skal være afhentet senest 30 dage efter meddelelsen til kunden om “klar til afhentning”, hvorefter kunden har fortabt enhver rettighed vedrørende købet.

Betaling

Der tages ikke gebyr ved betaling med betalingskort. Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Betalingsbeløbet trækkes tidligst på betalings-/kreditkortet, når varerne afsendes fra Silica Nordic ApS Webshop / meldes klar til afhentning. Specialfremstillede varer betales dog forud. Silica Nordic ApS Webshop kan trække betalingsbeløbet, allerede når fremstillingen påbegyndes, hvis du forinden har accepteret dette. Varer købt i Silica Nordic ApS Webshop kan ikke betales via Netbank. Når kunden betaler med et betalingskort, er kunden sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL. Endvidere kan en kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen af et i Danmark udstedt betalingskort / betalingsformidleren tilbagefører en betaling til kundens betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henvises blandt andet til Lov om betalingstjenester.

Reklamations- og fortrydelsesret

Reklamationsret

Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i Silica Nordic ApS Webshop, foretager Silica Nordic ApS Webshop ét af følgende punkter, dog under hensyntagen til den enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning:
  • bytter varen
  • får varen repareret/udbedret,
  • tilbagebetaler købesummen.
Kunden kan reklamere over en vare købt i Silica Nordic ApS webshop via mail på kontakt@silicanordic.dk. I mailen skal der være en fyldestgørende beskrivelse af reklamationen. Vedhæftet mailen skal der være en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen samt et eller flere billeder som dokumentation for reklamationen. Alternativt kan reklamation ske ved at medbringe varen samt kvittering og/eller faktura i Silica Nordic ApS butik. Reklamation skal ske i henhold til reglerne i købeloven. Reklamation skal således ske inden for rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, med mindre andet fremgår af loven. Reklamerer du inden for to måneder efter, at du har opdaget fejl eller mangel, vil det altid være rettidigt. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen til Silica Nordic ApS Webshop. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer Silica Nordic ApS Webshop den af kunden betalte returporto/-fragt. Silica Nordic ApS Webshop skal betale portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med Silica Nordic ApS Webshops returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig. Hvis købesummen skal tilbagebetales til kunden, sker dette kontant, hvis kunden returnerer varen i Silica Nordic ApS butik. Hvis kunden sender varen retur til Silica Nordic ApS Webshop, overføres købesummen til den kreditkortkonto, hvorfra der er sket betaling.

Fortrydelsesret

Du har altid ifølge loven 14 dages fortrydelsesret ved onlinekøb. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale med flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på telefon: 92 90 40 00, eller e-mail: kontakt@silicanordic.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Varer undtaget fortrydelsesretten: 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. 3. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret. Kunden hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Silica Nordic ApS, Møllehaven 14, 4040 Jyllinge. Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt i Silica Nordic ApS butik. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Virksomheder og offentlige institutioner har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, med mindre andet er skriftligt aftalt med Silica Nordic ApS.

Fejllevering

Hvis Silica Nordic ApS Webshop har fremsendt en forkert vare i forhold til kundens bestilling, refunderer Silica Nordic ApS Webshop portoen/fragten i forbindelse med kundens returnering af den fremsendte, forkerte vare til Silica Nordic ApS Webshop ved at indbetale beløbet til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling. Hvis kunden returnerer varen til Silica Nordic ApS butik, refunderes portoen/fragten kontant til kunden.

Personoplysninger

Silica Nordic ApS Webshop følger til enhver tid den gældende fortrolighedspolitik, som i øvrigt gælder ved brug af Silica Nordic ApS hjemmeside www.silicanordic.dk på Internettet, og som kan læses under menupunktet Om Silica Nordic, Fortrolighedspolitik. På grund af Silica Nordic ApS Webshops struktur er der dog følgende ændringer, som gælder særligt for Silica Nordic ApS Webshop: – Silica Nordic ApS Webshop sletter på anmodning fra kunden personlige oplysninger. Dette gælder imidlertid ikke de oplysninger, som kunden har oplyst under ”Faktureringsoplysninger” i forbindelse med bestillingen, idet disse oplysninger knytter sig til ordrer, som ikke kan slettes. Dog sker der sletning efter udgangen af købsåret med tillæg af 5 yderligere år i henhold til lovgivningen om bogføring.

Force majeure

Silica Nordic ApS tager forbehold for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Kontaktoplysninger

Silica Nordic ApS Webshop kan kontaktes som følger: Adresse: Silica Nordic ApS Webshop, Møllehaven 14, 4040 Jyllinge. E-mail: kontakt@silicanordic.dk Silica Nordic ApS, CVR-nr. 39299453. Telefon: 92 90 40 00. Telefonen er åbent i tidsrummet 10 – 15.30 på hverdage, dog er telefonen lukket på helligdage og i ferieperioder. Se alle lukkedage på www.silicanordic.dk.

Ikrafttræden

Disse Salgs- og leveringsbetingelser er trådt i kraft den 1. juni 2018 og gælder for alle køb i Silica Nordic ApS Webshop fra og med nævnte dato.