Rakuglasur

Raku er en gammel japansk teknik, hvor man tager det keramiske emne ud af ovnen, mens det stadig er rødglødende, hvorefter man hurtigt afkøler det. Teknikken stammer helt tilbage fra omkring det 15. århundrede. Inden brænding er objekterne glaseret med rakuglasur.

Brændingen, der foregår i intervallet mellem 850 og 1050 °C, kan vare op til en time. Så snart glasuren er smeltet ud, tages emnerne ud af ovnen med lange tænger. Herefter bliver keramikgenstandene sprøjtet med vand, der gør at zoner i rakuglasurens overflade krakelerer.

Reduktion med røg kan skabe ændringer i farve og glans. Ligeledes kan savsmuld, træ, fibre, græs, blade, strå og endda fjer skabe spændende effekter ved brug på forskellig vis umiddelbart efter brænding. Efter reduktion med røg afsluttes rakubrændingen normalt ved at nedsænke det keramiske emne i koldt vand.